Høringsanmodning: Energispareaftale

FRI, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og TEKNIQ har i fællesskab anmodet om mulighed for at kommentere energispareaftalen mellem klima-, energi- og bygningsministeren og energiselskaberne. Ministeren har derefter indbudt organisationerne til møde.

FRI, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og TEKNIQ har i fællesskab anmodet om mulighed for at kommentere energispareaftalen mellem klima-, energi- og bygningsministeren og energiselskaberne inden vedtagelse.

Organisationerne argumenterer for, at eksterne aktører er en væsentlig part i energispareindsatsen og bør derfor have indflydelse på udformningen af aftalen på området.

Læs brevet.

Opdatering ultimo august 2012:

Ministeren har på baggrund af organisationernes henvendelse indbudt til møde, hvor organisationerne vil få lejlighed til at komme med kommentarer til aftaleudkastet.

Læs ministerens svar.

Inviterende hånd 295*150