Høringssvar: Elforsyningslov

FRI har afgivet høringssvar til ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk.

FRI har afgivet høringssvar til ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk.

I høringssvaret forholder FRI sig til udskydelsen af engrosmodellen, der forsinker øget konkurrence på elmarkedet, samt netselskabernes monopol på at lukke/åbne for strøm.

Læs høringssvaret.

Stik i græs 295*150

Kategoriseret under: