Offshore -rig

Høringssvar: EU’s forordning om offshore

FRI bemærker kort at der med danske øjne ikke er behov for en fælles EU-lovgivning på området. Derudover foreslås alternativer til forordningen mht. at kombinere med andre direktiver, lade andre direktiver udgå, samt korte udkastet ned, overordnet set for at skabe mere overskuelighed.

Baggrund:

Energistyrelsen har sendt udkast om EU's forordning om sikkerhed ved offshore olie- og gas prospekterings-, efterforsknings- og produktionsaktiviteter i høring.

Høringsudkast

Høringssvar:

FRI indleder sit svar med at bemærke at der med danske øjne ikke er behov for en fælles EU-lovgivning på området.

Alternativt bør det overvejes at kombinere forordningen med eksisterende direktiver fx Seveso II, lade andre direktiver udgå så reglerne ikke bliver uoverskuelige, skelne mellem on- og offshore samt korte udkastet kraftigt ned og gøre det til en ren ramme lovgivning.

Læs hele svaret

 

Kategoriseret under: