Vindmoeller

Høringssvar: EU-direktiv om energieffektivitet

FRI har i sit svar bl.a. fokuseret på, at en øget indsats omkring energieffektivisering og -besparelser skal ske på samfundsøkonomiske vilkår.

Baggrundsinformation:

Energistyrelsen har sendt EU-Kommissionens forslag til energieffektiviseringsdirektiv i høring.

Forslaget vil danne grundlag for det endelige direktiv, der vil påvirke dansk lovgivning, i tilfælde af at lovgivningen ikke allerede følger direktivets krav.

Høringsmateriale:

Høringssvar:

FRI fokuserer på, at en øget indsats omkring energieffektivisering og -besparelser skal ske på samfundsøkonomiske vilkår. Der skal stilles ensartede krav til EU til varme- og køleforsyningsplaner. Der skal være gennemskuelighed, additionalitet og 3. parts aktører til at sikre energiselskabernes forpligtigelser. Den offentlige sektor skal gå forrest.

Læs hele svaret