Vindmoeller -paa -hav

Høringssvar: EU-Kommissionens Energy Efficiency Plan 2011

FRI har sat fokus på at planen er en god forlængelse af de tidligere vedtagne direktiver, men påpeger også at en beskrivelse af samspillet mellem Intelligente Grids og bygninger savnes.

Baggrund

EU-Kommissionen sendte Energy Efficiency Plan 2011 i høring. Planen har FRI's interesse da den vil få stor betydning i form af rettesnor for dansk lovgivning på energiområdet.

Høringsmateriale:

Høringssvar

FRI har sat fokus på at planen er en god forlængelse af de tidligere vedtagne direktiver om kraftvarme, -køling, vedvarende energi og bygningsenergi.

FRI støtter op om visionen for Intelligente Grids for el, fjernvarme, fjernkøling og gas, men påpeger at en beskrivelse af bedre samspil mellem grids og bygninger savnes.

FRI anser samspillet som forudsætningen for at samfundet kan udnytte vedvarende energi og kraftvarme omkostningseffektivt.

Læs hele svaret