Høringssvar: Kollektive forsyningsselskaber

FRI har afgivet et kort høringssvar om godkendelse af projekter for kollektive forsyningsselskaber. Høringen omhandler ændring af projektbekendtgørelsen ifm. diskonteringsrenten.

FRI har afgivet et kort høringssvar om godkendelse af projekter for kollektive forsyningsselskaber. Høringen omhandler ændring af projektbekendtgørelsen ifm. diskonteringsrenten.

FRI finder det hensigtsmæssigt, at det bliver fastslået ved bekendtgørelse, at det er Finansministeriets udmeldte diskontorente, der skal anvendes, når der foretages samfundsøkonomiske vurderinger eller analyser, samt at den gældende diskontorente fremadrettet fremgår af projektbekendtgørelsen, så det sikres, at beregningsgrundlaget er kendt og fælles for alle parter.

Læs høringssvaret.

Piechart, rødt stykke, blå 295*150

Kategoriseret under: