Høringssvar: Implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv

FRI har i høringssvaret påpeget et potentielt lovoverlap med den eksisterende EMO-ordning for energimærkning af bygninger.

Energistyrelsen har sendt lovforslag i høring, som udmønter EU's energieffektivitetsdirektiv i dansk lovgivning.

Forslaget omfatter bl.a., at mellemstore virksomheder og større (ifølge EU's definition på virksomhedsstørrelse) hvert 4. år skal have gennemført et energisyn af certificerede energisynskonsulenter. Energistyrelsen har lovet, at denne og EMO-ordningen skal spille sammen, og at FRI bliver inddraget i arbejdet.

Derudover indføres en ny godkendelsesprocedure for industri- og fjernkølingsanlæg, og der fjernes en række barrierer for udnyttelse af synergierne mellem fjernvarme og fjernkøling.

Se høringsmateriale via Høringsportalen.

Høringssvar:

FRI's høringssvar omhandler den del af lovforslaget, der vedrører indførelsen af obligatoriske energisyn af virksomheder, hvor FRI bl.a. har påpeget et potentielt lovoverlap med den eksisterende EMO-ordning for energimærkning af bygninger.

Herudover indeholder høringssvaret også en række bemærkninger, der relaterer sig til den kommende udmøntning af loven.

Læs høringssvaret

Hånd med lup 295*150

Kategoriseret under: