Anlaeg

Høringssvar: Kollektive varmeforsyningsanlæg

FRI har sat fokus på at krav i bygningsreglementet og varmeforsyningsloven skal samtænkes på samfundsøkonomisk bedste vis, for at sikre rette løsning på rette lokalitet.

Energistyrelsen har sendt et udkast i høring om tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg, herunder om dispensation for lavenergibyggeri.

Høringsmateriale:

Høringssvar:

FRI har sat fokus på at krav i bygningsreglementet og varmeforsyningsloven skal samtænkes på samfundsøkonomisk bedste vis, for at sikre rette løsning på rette lokalitet.

Læs FRI's høringssvar

Materiale udsendt efter endt høring:

 

Kategoriseret under: