Bog -med -kuglepen

Høringssvar: Ny økonomisk regulering af el-netvirksomheder

Energistyrelsen har fremsendt forslag til ændring af lov om elforsyning. FRI har udarbejdet høringssvar og drøftet de foreslåede ændringer med DI Energi. Baggrunden for, at sekretariatet har gennemgået materialet, er, at det alt andet lige må forventes, at regulering af elsektoren vil blive inddraget i regulering af de øvrige sektorer i forsyningen.

Energistyrelsen har fremsendt forslag til ændring af lov om elforsyning. Energistyrelsen har i det fremsendte materiale beskrevet, at

”Formålet med lovforslaget er således i overensstemmelse med stemmeaftalen og forsyningsstrategiens afsnit om den økonomiske regulering af eldistributionssektoren at fastsætte de overordnede rammer for en ny økonomisk regulering af netvirksomhederne, der skal sikre en effektiv eldistributionssektor med rimelige priser for forbrugerne og en fortsat høj forsyningssikkerhed. Herudover skal reguleringen understøtte en efterspørgsel af ny og effektiv teknologi.”

Læs høringsudgaven 

FRI har udarbejdet høringssvar og drøftet de foreslåede ændringer med DI Energi.

Læs FRI's høringssvar 

Baggrunden for, at sekretariatet har gennemgået materialet, er, at det alt andet lige må forventes, at regulering af elsektoren vil blive inddraget i regulering af de øvrige sektorer i forsyningen. Derfor må vi forvente, at bemærkningerne til lovforslaget giver et godt indblik i tankerne om, hvordan udvikling og investeringer vil kunne håndteres økonomisk i den fremtidige forsyningssektor med indtægtsrammer og benchmarking. 

FRI’s bemærkninger omhandler i overordnede træk følgende emner:

  • Investering og vedligeholdelsesplaner
  • Innovation
  • Energitilsynets særlige rolle

Til orientering har DI Energi tilsvarende nævnt investerings- og vedligeholdsplaner samt bekymring om incitamentet for innovation i den kommende regulering.

 

 

Kategoriseret under: