Høringssvar: Obligatorisk energisyn i store virksomheder

FRI bemærker, at der er en række uklarheder, og efterlyser større fokus på uvildighed for de eksperter, der skal foretage energisyn.

Energistyrelsen har sendt bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder i høring.

Bekendtgørelsen er afledt af EU's direktiv om energieffektivitet, som fra 2015 gør det obligatorisk for store virksomheder at få foretaget et energisyn og indsende energisynsrapport hvert fjerde år.

Bekendtgørelsen beskriver bl.a. hvilke virksomheder der er omfattet, formelle krav, dokumentationskrav og krav vedr. anvendelse af kvalificerede eksperter.

Se høringsmateriale via Høringsportalen.

Høringssvar:

FRI henviser i høringssvaret til en række uklarheder bl.a. til hvilke områder, der er omfattet, og om "store virksomheder" også dækker offentlige virksomheder.

FRI finder det problematisk, at der er mulighed for at anvende "egne uvildige eksperter", og ønsker, at uvildigheden skal være i højsædet.

Derudover bemærker FRI, at ordningen har større fokus på dokumentation end på opnåelse af besparelser, og at der hverken er incitamenter eller krav til, at anviste besparelser realiseres.

Læs høringssvaret.

 

Hånd med lup 295*150

Kategoriseret under: