Havn med vindmøller

Høringssvar: Vinterpakken - det største energipolitiske udspil i EU

EU-Kommissionens Vinterpakke omhandler forskellige aspekter af en effektiv europæisk energiomstilling fra governance og markedsdesign til energieffektivitet i bygninger. FRI's høringssvar har primært fokus på forslag til ændringerne i bygningsdirektivet (EPBD) og energieffektivitetsdirektivet (EED).

På grund af den korte høringsfrist (7 dage) og det omfangsrige materiale, har FRI primært haft fokus på forslag til ændringerne i bygningsdirektivet (EPBD) og energieffektivitets direktivet (EED).  FRI’s høringssvar kan ses her: 

FRI's bemærkninger til revision af energieffektivitetsdirektivet (EED)

FRI's bemærkninger til revision af EPBD/bygningsdirektivet

De indkomne høringssvar bliver indarbejdet i et grund- og nærhedsnotat, som regeringen skal udforme til Folketingets Europaudvalg. Det skal præciseres, at der er tale om den indledende fase af den danske EU-beslutningsprocedure. 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet indkaldte Specialudvalget for Energi-, Forsynings- og Klimapolitik, hvor FRI er medlem, til et møde om vinterpakken. På mødet gav EFKM en kort gennemgang af indholdet af vinterpakken og processen for det videre arbejde. Ministeriet meddelte her, at de fortsat er interesseret i at modtage bemærkninger til vinterpakken. I dette tilfælde er I velkommen til at kontakte Majbritt Juul på mj@frinet.dk

Du finder relevant materiale her

Se endvidere præsentation om vinterpakken her

Kategoriseret under: