Anlaeg2

Effektiviseringer hos forsyningsselskaberne skal også gavne eksporten

Pressemeddelelse: I dag har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fremlagt en rapport fra McKinsey, der gennemgår forsyningsselskabernes effektiviseringspotentiale.

Rapporten konkluderer, at der i alt kan effektiviseres for 4,8 mia. kr. ved at gøre de mindre effektive selskaber lige så effektive som de mest effektive. Desuden kan man gennem sammenlægning af forsyningerne effektivisere for 2,3 mia. kr.

”Forsyningsselskaberne er pga. deres stedbundne infrastruktur ofte naturlige monopoler og er derfor svære at privatisere. Der er behov for en meget streng regulering af forsyningssektoren, hvis vi skal nærme os noget, der minder om en almindelig markedssituation. Derfor hilser vi i FRI også flere af anbefalingerne i McKinsey-rapporten velkommen. FRI har længe plæderet for en mere effektiv forsyningssektor. Blandt andet har vi ønsket, at de forsyninger, som det giver mening at sammenlægge, får flere og tydeligere incitamenter til at gennemføre fusioner, så de vil kunne drives mere effektivt. Mulighederne eksisterer i dag, men sammenlægningerne er ikke sket med den ønskede hastighed, og derfor mener vi, at det er en positiv udmelding fra ministeren, at han vil tilskynde til konsolideringer og en mere effektivt drevet dansk forsyningssektor,” siger Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.    

Han mener dog, at det er vigtigt, at der ved en effektivisering af forsyningssektoren tages højde for at fastholde den fortsatte fokus på innovation og udvikling af den danske forsyningssektor.

”Når forsyningsvirksomheder skal være innovative og samtidig konkurrenceudsætte deres ydelser, så skaber det et rigtig stærkt miljø for løsninger i en høj kvalitet og til en konkurrencedygtig pris. Det er en væsentlig driver bag Danmarks globale førerposition inden for eksempelvis vand- og fjernvarme. – En position, som er med til at skabe solide eksportforretninger til gavn for Danmark.” siger Henrik Garver, der dog undrer sig en smule over timingen i debatten om effektiviseringen af vandforsyningsselskaberne.

”I forhold til vandområdet kan timingen godt vække forundring, da det kun er et halvt års tid siden, at den nye vandsektorlov er trådt i kraft. En lov, som vi ikke har set effekterne af endnu, og hvor vandbranchen har brug for arbejdsro og ikke fornyet uro om rammebetingelserne,” slutter Henrik Garver.