PM: FRI indgår energisamarbejde med Viegand Maagøe

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, indgår nyt samarbejde med Viegand Maagøe om fremme af energibesparelser i Danmark. Samarbejdet giver bl.a. mulighed for en lettere og mindre administrativ procedure i forbindelse med indberetning af energisbesparelserne.

19. februar 2014

Samarbejde er vejen frem, hvis kravet om at realisere en stadig stigende mængde energibesparelser skal realiseres. FRI har tidligere allieret sig med både NRGi Net og SEAS NVE, for at fremme energispareindsatsen i forbindelse med energiprojekter i bl.a. industri og bygningsmasse. Samarbejdsaftalen mellem FRI og Viegand Maagøe vil fremme energispareindsatsen og sikre nye muligheder for at indberette besparelserne.

"FRI's medlemsvirksomheder er involveret i energiprojekter over hele landet i alt fra boligforeninger til offentligt byggeri og industrivirksomheder. Udover at sikre kunden en energimæssig optimal løsning, er det ofte også rådgiverne, der er bindeled mellem kunderne og energiselskabernes forskellige tilskudsmuligheder - og her vil aftalen med Viegand Maagøe gøre det lettere for de rådgivere, der ikke selv ønsker at have kontakten til et energiselskab og håndtere de krav, der stilles til dokumentation og kvalitetssikringssystem, " siger Henrik Garver, administrerende direktør i FRI.

Henrik Garver er sikker på, at det nye samarbejde vil bidrage til realisering af flere energibesparelser. Kunderne er der allerede, og markedet er i vækst. Udover at lette de administrative byrder sikrer samarbejdsaftalen gennemsigtighed i hele forløbet og gør muligt for rådgiverne at tilbyde kunderne et af markedets højeste tilskud til energibesparelser på pt. op til 38 øre/kWh.

"Aftalen med FRI er vigtig for vores arbejde med at realisere energibesparelser. For det første vil den gøre det lettere for os at synliggøre og viderekommunikere vores forskellige pakkeløsninger, som vil gøre det lettere for FRI-medlemsvirksomhederne at indberette energibesparelser og opnå tilskud til kunden. For det andet vil samarbejdet bidrage positivt til energispareindsatsen, som vi alle har et fælles ansvar for," siger Peter Maagøe Petersen, der er administrerende direktør i Viegand Maagøe.

Samarbejdsaftalen er trådt i kraft, læs mere.