Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Tilskud til energiledelse i kommuner og regioner

20. juni 2018

Energistyrelsen har udsendt forslag til ændring af bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger.

Høring: Tilskud til fremme af energilagring

23. maj 2018

Energistyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring i stor skala med henblik på at fremme et fleksibelt energisystem i høring.

Høring: Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder

23. maj 2018

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder i høring.

Høring: Nye regler for nettilslutning for solcelleanlæg og vindmøller til det kollektive elnet

03. maj 2018

Energistyrelsen har fremsendt en bekendtgørelse i høring, som betyder, at anlægsejer af vindmøller og solcelleanlæg blandt andet etablere og eje det interne opsamlingsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere f...