Høringer

FRI bliver jævnligt inviteret til at afgive høringssvar i forbindelse med lovforslag, ændringer af love og bekendtgørelser. Aktive høringer som FRI's medlemmer kan komme med kommentarer til er listet herunder.

Afsendte høringssvar kan findes her.

Høring: Kom med input til ændring af standardværdikataloget

30. august 2017

Energistyrelsen og Teknisk Arbejdsgruppe bestående af aftaleparterne til aftalen om energiselskabernes energispareindsats (TAG) har bedt FRI om forbedringsforslag til standardværdikataloget.

Høringssvar: Vinterpakken - det største energipolitiske udspil i EU

25. januar 2017

EU-Kommissionens Vinterpakke omhandler forskellige aspekter af en effektiv europæisk energiomstilling fra governance og markedsdesign til energieffektivitet i bygninger. FRI's høringssvar har primært fokus på forslag til ændrin...