Forsyning

Høring: Ændring af love om varmeforsyning og lov om planlægning

FRI har modtaget et høringsforslag, som har betydning for fjernvarmesektoren omhandlende forbrugerbindinger, varmepumper og digital sagsbehandling.

FRI vil udarbejde et samlet høringssvar. Såfremt I har bemærkninger kontakt venligst Majbritt Juul mj@frinet.dk senest den 8. oktober kl. 10.

Lovforslaget indeholder et forslag om at:

  • ophæve kommunernes adgang til at pålægge nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings- og forblivelsespligt for såvel eksisterende byggeri som nybyggeri i varmeforsyningsområder, hvor der inden den januar 2019 ikke allerede er pålagt forbrugerbindinger.
  • producenter, der leverer varme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg ved brug af eldrevne varmepumper, skal kunne indregne et overskud i prisen på lige fod med anlæg basereret på vedvarende energikilder og industriel overskudsvarme.
  • der indføres nye bestemmelser om digital sagsbehandling, herunder digital selvbetjening på varmeforsyningslovens område, med henblik på at udmønte aftale om digitaliseringsklar lovgivning, som blev indgået i januar 2018 af Folketingets partier.

FRI’s bemærkninger vil blive udarbejdet under hensyntagen til FRI’s bemærkninger til regeringens forslag til energiaftale. Herunder finder du høringsbrev, udkast til lovforslag, Energiaftalen samt FRI’s anbefalinger til energiaftalen.

Høringsbrev

Udkast til lovforslag

Energiaftale

FRI's anbefalinger til energiaftalen

Kategoriseret under: