Lup -paa -bog

Høring: Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder

Energistyrelsen har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder i høring.

 Ændringsbekendtgørelsen er en udmøntning af forslag om ændring af lov om elforsyning m.v. (L165), der indebærer en flytning af ansvaret for måling af elektricitet hos elforbrugere direkte tilsluttet transmissionsnettet til netvirksomhederne. Den del af bekendtgørelsesændringerne forudsætter dermed vedtagelse af lovforslaget 1. juli 2018.

Herudover er der foretaget en række sproglige præciseringer samt mindre materielle ændringer af bekendtgørelsen i lyset af de hidtidige erfaringer med bekendtgørelsen siden 1. januar 2018.
Eventuelle kommentarer bedes sendt til Majbritt Juul mj@frinet.dk senest d. fredag den 1. juni.
Læs materiale på Høringsportalen.

Kategoriseret under: