Talebobler

Høring: Markedsdialog om udkast til soludbudsbetingelser

Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om udkast til soludbudsbetingelser

Partierne i energiforligskredsen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten) har i forlængelse af energiforligskredsmødet den 26. september 2017 besluttet at afholde et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg og at fjerne solcellepuljen for 2017. Der er afsat 105 mio. kr. (2017-priser) til udbud for solcelleanlæg. Energistyrelsen inviterer derfor nu til markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for solcelleanlæg.

Energistyrelsen vedhæfter udkast til soludbudsbetingelser til skriftlige kommentarer og spørgsmål.

Kommentarer og spørgsmål skal sendes til Sobia Waheed (sow@ens.dk) samt soludbud@ens.dk senest mandag den 19. marts 2018 kl. 10. Spørgsmål, kommentarer og svar vil blive offentliggjort på www.ens.dk/soludbud.

Udkast til udbudsbetingelserne findes også på www.ens.dk/soludbud.

Kategoriseret under: