Havn med vindmøller

Høring: Nye regler for nettilslutning for solcelleanlæg og vindmøller til det kollektive elnet

Energistyrelsen har fremsendt en bekendtgørelse i høring, som betyder, at anlægsejer af vindmøller og solcelleanlæg blandt andet etablere og eje det interne opsamlingsnet frem til et tilslutningspunkt, som ikke ligger længere fra anlægget end den nærmeste 50-60 kV station.

Anlægsejer og netvirksomhed kan dog aftale, at netvirksomheden fører det kollektive net frem til et tilslutningspunkt tættere på anlægget mod, at anlægsejer dækker omkostninger hertil. De nye nettilslutningsregler gælder ikke for havvindmølleparker.

Se høringsmateriale på Høringsportalen

Kategoriseret under: