Nyheder

Leder: De nordiske aftalesystemer under forandring

22. juni 2017

Leder, FRI Nyhedsmail uge 25 2017

Vejledning: Hvordan fortolkes de forskellige energibehov i energirammen?

22. juni 2017

TBST har udarbejdet en praktisk guide (vejledende fortolkning) af, hvordan forskellige typer energibehov skal håndteres i energirammeberegningen.

Kommende kurser i FRI

22. juni 2017

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

ErhvervsPhD i smart city/smart buildings?

14. juni 2017

Er du interesseret i at dykke ned i smart buildings eller smart city? Innovationsfonden og Realdania investerer i ca. 10 erhvervsforskerprojekter, der skal udvikle og konkretisere feltet omkring Smart buildings og Smart cities...

Kvalitetstal for 2015 og brugernes tilfredshed med energimærkeordningen

14. juni 2017

Energistyrelsen har udgivet en kvalitetsrapport, der viser resultaterne af de stikprøvekontroller af energimærkninger, der er foretaget i 2015. Herudover er der udgivet en brugertilfredshedsundersøgelse af energimærkeordningen.

Leder: EFCA Conference: kundernes behov, vores løsninger

08. juni 2017

Leder, FRI Nyhedsmail uge 23 2017

Klimarådet: Varmepumper og energirenoveringer skal prioriteres

07. juni 2017

Klimarådet har den 6. juni præsenteret en rapport med forslag til, hvordan de danske udledninger fra biler, landbrug og boliger kan reduceres med 39 procent inden 2030, som forventes at blive et krav fra EU.