Nyheder

FRI tilbyder kursus i Ydelsesbeskrivelse ”Byggeri og Landskab 2018”

22. marts 2019

Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 udkom i sommeren 2018 og erstatter den tidligere Byggeri og Planlægning 2012. Der er tale om en radikal ændring af hvilke ydelser, der skal leveres, og faserne er også ændret.

FRI og Danske Arkitektvirksomheder indbyder til kursus i ABR 18

22. marts 2019

ABR 89 er blevet revideret, og revisionen har medført radikale ændringer i forhold til de aftalevilkår, som vi kender. De nye krav til rådgiverne vil få stor betydning for den måde, ingeniører og arkitekter fremover skal tilret...

FRI og DANSKE ARK tilbyder kurser i udbudsloven

22. marts 2019

Viden om udbudsreglerne er meget vigtigt for arkitekterne og ingeniørernes arbejde. Det er vigtigt, både når arkitekter og ingeniører selv skal afgive tilbud, og når man som rådgiver skal udarbejde udbudsgrundlag til entreprenø...

Aftale-Håndbogen

21. marts 2019

Aftale-Håndbogen indeholder diverse værktøjer til at sikre en fornuftig aftaleindgåelse, bl.a. standardformularer og aftalebrev. Herudover er der information om diverse ABR 89-, ABR 18, ABR-F og GBF 19-bestemmelser, herunder ov...

Infrastrukturpolitik og analyser – vil du skabe fremtiden?

21. marts 2019

– vil du være med til at præge rammebetingelserne og sikre den fortsatte vækst hos Danmarks fremgangsrige, innovative og internationale rådgiver- og ingeniørvirksomheder?

Kommende kurser i FRI

21. marts 2019

FRI holder løbende kurser, arrangementer, møder, mv., her finder du en oversigt over, hvad der foreløbigt er planlagt. Der vil blive udbudt nye kurser her på siden.

Lancering: Håndbog - Den lille blå om varmepumper

20. marts 2019

Dansk Energi inviterer til lancering af ny håndbog.

FRI kursus i AB 18

19. marts 2019

FRI tilbyder kursus i de nye regler for entrepriser: AB 18, hvor du på en dag kan komme i dybden med det nye regelsæt for entreprise.

FRI's publikationer

18. marts 2019

Her finder du FRI's publikationer.