Vindmoelle

Ny forsyningsstrategi landet i dag

I dag har regeringen præsenteret et oplæg til en ny forsyningsstrategi. Samlet set lægger regeringen op til, at forsyningssektorerne skal effektiviseres for 5,9 mia. kr. i 2025.

Strategien, der først skal forhandles på plads i Folketinget, favner både forsyning med energi, fjernvarme og vand samt håndtering af affald og spildevand. FRI støtter, at vi skal have en effektiv drevet forsyningssektor med en ensartet regulering på tværs af forsyningsarterne, hvis der samtidig skabes rum for innovation, udvikling og øget dansk eksport af grønne løsninger til forsyninger i udlandet.

I de kommende dage vil vi nærlæse og drøfte regeringens udkast med FRI’s Energiudvalg og Klima- og Miljøudvalg. Herefter vil vi tage møder med partiernes Energi- og Klimaordførerne på Christianborg.

Læs Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets pressemeddelelse 

Forsyningsstrategi 2016

Kategoriseret under: