Øgede krav til energispareindsatsen

En ny aftale øger kravene til energiselskabernes spareindsats fra 2013. Aftalen betyder, at energiselskaberne skal yde en konkret indsats, der medvirker til realisering af en energibesparelse hos en slutforbruger. Det kan fx være gennem rådgivning, faglig bistand eller finansiel bistand, herunder tilskud til gennemførelse af energibesparelser.

En ny aftale mellem net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie og klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard betyder øget krav til energiselskabernes spareindsats.

I 2013 og 2014 skal selskaberne finde energispareindsatser på 10,7 petajoule og 12,2 i 2015. Indsatsen er rettet mod slutforbruget af energi samt reduktion af nettab.

Aftalen betyder, at energiselskaberne skal yde en konkret indsats, der medvirker til realisering af en energibesparelse hos en slutforbruger, der ikke ville være sket uden selskabets indsats. Det kan f.eks. være gennem rådgivning, faglig bistand eller finansiel bistand, herunder tilskud til gennemførelse af energibesparelser.

FRI har holdt møde med Energistyrelsen d. 15. januar 2013, for at få præciseret ændringerne. Der er krav om indberetning af omkostningsfordeling på energibrancheniveau mellem administration, eksterne aktører, tilskud til slutbrugere, andre energiselskaber og egne koncernforbundne selskaber.

Der er et politisk ønske om øget inddragelse af eksterne aktører heriblandt rådgivende ingeniører. Desuden vil der fremover blive benchmarket mellem serviceselskabers og eksterne aktørers effektivitet.

Energistyrelsen forklarede, at det ikke på selskabsniveau er muligt, at opgøre energibesparelsens størrelse i kWh på tilsvarende vis som omkostningerne i kroner, til trods for at oplysningerne ligger på projektniveau i energiselskaberne.

Til gengæld er El- og Gasforsyningslovene ændret således, at det er præciseret at el- og gasselskaber skal kunne dokumentere alle kontrakter, også med koncernforbundne selskaber er på markedsmæssige vilkår.

De overordnede rammer i aftalen er gældende for perioden 2013-2020. De konkrete retningslinjer og ovenstående sparemål gælder for den treårige periode 2013-2015.

Kategoriseret under: