Forsyning

Energiaftale: Udspil fra regeringen

Regeringen har her til formiddag offentliggjort udspillet til den længe ventede Energiaftale. Udspillet indeholder ganske overordnet mange gode takter.

Regeringen har i dag fremlagt sit udspil til en kommende Energiaftale. Et udspil, som regeringen vurderer, vil kunne opfylde et mål om mindst 50% vedvarende energi i 2030 og billigere energi til den enkelte og fællesskabet.

Udspillet indeholder umiddelbart en række fornuftige initiativer, som understøtter:

 • udbygning af VE, elektrificering og energieffektivitet
 • integreret energisystem
 • Danmark skal være i front på den grønne omstilling og det stadigt større globalt marked

FRI vil nu læse regeringens forslag grundigt i gennem med henblik på levere input til den kommende forhandlingsproces en ny energiaftale på Christiansborg. Her vil vi særligt have fokus på, hvorvidt aftalen har en afbalancering mellem udbygning af VE, elektrificering og energieffektivt, som understøtter de gevinster en symbiose mellem sektorerne indenfor energibranchen kan give. Energiaftalen bør ligeledes indeholde tilstrækkelige incitamenter, som understøtter denne udvikling og ikke opbygge nye barrierer som forhindre dette. I regeringens udspil afskaffes den eksisterende energispareordning og erstattes af en ordning målrettet erhverv. Derfor vil det også være en prioritet for FRI, at sikre, at den kommende aftale afsætter finansiering til energirenovering af den eksisterende bygningsmasse.

Se pressemeddelelse og regeringens forslag til energiaftale

Konkrete prioriteringer i energiudspillet

 • Regeringen fremlægger en energipolitik, der både skubber Danmark længere frem på den grønne omstilling og samtidig gør energiregningen billigere for danskerne.
 • Regeringen afsætter 4,2 mia. kr. til åbne udbud, hvor forskellige teknologier som landvindmøller og solceller kan konkurrere om at levere grøn strøm til den laveste pris.
 • Opførelse af Danmarkshistoriens største havvindmøllepark på op til 800 MW og nye standarder for at bruge markedet til at drive omkostningerne ned.
 • Regeringen forventer, at det vil koste 3,7 mia. kr. i støtte at få opført den store havvindmøllepark. Det er markant billigere end tidligere parker.
 • Der afsættes en pulje på 4 mia. kr. til at udbygge vores produktion af grøn biogas.
 • 0,4 mia. kr. afsættes årligt i 2021 til og med 2024 til at målrette energispareindsatsen til erhvervet.
 • Fra 2025 afsættes en reserve på 500 mio. kr. årligt, så der også efter 2024 kan igangsættes nye indsatser, hvis det viser sig nødvendigt for at nå mindst 50 pct. VE i 2030.
 • Umiddelbare lempelser af afgifter på el og elvarme med 0,6 mia. kr. i 2019 stigende til godt 3,5 mia. kr. i 2025 (ekskl. moms). Det skønnes at medføre et mindre provenu opgjort efter tilbageløb og adfærd på ca. 0,4 mia. kr. i 2019 stigende til mere end 2 mia. kr. i 2025.
 • Regeringen vil modernisere varmesektoren og fjerne bindinger på værker og forbrugere.
 • Derudover afsættes der penge til at håndtere bortfald af grundbeløbsstøtten, til at fremme overskudsvarme, til at fremme eksporten af vores energiteknologier og meget mere.
 • EUDP midlerne øges til 500 mio