TEMA: Energispareindsatsen

Med energiaftalen af d. 21. februar 2008 har Danmark sat en række ambitiøse mål for energibesparelser, som kræver at energispareindsatsen øges markant.

Følg med her på siden for at få et opdateret overblik over tiltag, vejledninger, høringer mv.

Høringsanmodning: Energispareaftale

05. september 2012

FRI, Dansk Byggeri, Håndværksrådet og TEKNIQ har i fællesskab anmodet om mulighed for at kommentere energispareaftalen mellem klima-, energi- og bygningsministeren og energiselskaberne. Ministeren har derefter indbudt organisat...

Notat: EU-direktiv om energieffektivisering

28. juni 2012

Klimaministeriet har udarbejdet et notat om EU's nyligt vedtagne direktiv om energieffektiviseringer.

Pressemeddelelse: SEAS/NVE og FRI løsner snærende bånd

07. juni 2012

SEAS-NVE og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har udarbejdet samarbejdsaftale om køb og indberetning af energibesparelser. En aftale, der gør det markant lettere for de rådgivende ingeniører at indberette energibesparel...

Resultat: FRI's deltagelse i energispareindsatsen

29. marts 2012

FRI gennemførte i starten af 2012 en miniundersøgelse om brug af eksterne aktører til energiselskabernes energispareindsats. Resultaterne af undersøgelsen viser, at selvom flere af FRI's medlemmer er involverede i energisparepr...

PM: Energiforliget sætter skub i energirenovering og -effektivisering

23. marts 2012

Med det nye energiforlig bliver der sat fokus på energirenovering og en effektivisering af energispareindsatsen. Tiltag, som Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) længe har efterlyst.

Leder: Energispareindsatsen skal effektiviseres

08. december 2011

Leder: FRI Nyhedsmail uge 49 2011

Høringssvar: EU-direktiv om energieffektivitet

22. september 2011

FRI har i sit svar bl.a. fokuseret på, at en øget indsats omkring energieffektivisering og -besparelser skal ske på samfundsøkonomiske vilkår.

FRI og DE er enige om, at energispareaktiviteter er udbudspligtige

09. juni 2011

På grund af tvivl om hvorvidt energispareindsatsens opgaver var udbudspligtige, udgav FRI’s advokater i 2009 et notat om, at aktiviteten er henregnet til at være omfattet af udbudsreglerne. Dansk Energi opfordrer også nu sine m...

Energispareindsatsen: Standardkontrakter og matchmakinghjemmeside

24. september 2010

FRI har deltaget i arbejdet vedr. standardaftaler for energispareaftaler med energiselskaber. Der ligger ikke heri en anbefaling af kontrakterne fra FRI’s side. Der er udarbejdet to standardkontrakter vedr. samlet udlicitering ...

Resultat af miniundersøgelse vedr. energispareindsatsen

24. september 2010

FRI opfordrede, sidst i maj, medlemsvirksomheder, der arbejder med energispareindsatsen, til at deltage i en miniundersøgelse. Formålet var at give FRI input til debatten om brug af eksterne aktører til energiselskab-ernes ener...