TEMA: Energispareindsatsen

Med energiaftalen af d. 21. februar 2008 har Danmark sat en række ambitiøse mål for energibesparelser, som kræver at energispareindsatsen øges markant.

Følg med her på siden for at få et opdateret overblik over tiltag, vejledninger, høringer mv.

FRI Vision: Danmark som førende energination

27. januar 2010

FRI har produceret et oplæg, der fokuserer på Danmarks energiforbrug, -for­syning og -produktion under overskriften ’FRI vision: Danmark som førende energination’. FRI ønsker hermed at levere langsigtede visioner, der understøt...

Pressemeddelse: Evaluering dumper energihandlingsplan

06. januar 2010

Et enigt byggeerhverv genkender kritikken i evalueringsrapport på energispareområdet. Elselskaberne er dumpet, og den danske energisparindsats må snarest muligt gentænkes. Klima- og Energiministeriet fremlagde den 23. december ...

Pressemeddelse: Enighed om nye veje i klima- og energipolitikken

06. januar 2010

Byggeerhvervet kan og bør spille en stor rolle i den fremtidige energispareindsats - 40 procent af det danske energiforbrug bruges i bygninger. Derfor præsenterede Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, FRI samt TEKNIQ et ...

Pressedemeddelelse: 7 org. foreslår ny plan for energibesparelser

06. januar 2010

En markedsplads for energibesparelser og en energisparefond er vejen til at sætte skub i energibesparelserne. Det foreslår syv medlemmer af Klima- og Energiministerens Koordinationsudvalg i et forslag til ny organisering af ene...