Elmaster

Rapport: Fremtidens forsyning 2035 - fire mulige scenarier

Med rapporten ”Fremtidens forsyning 2035 – fire mulige scenarier” ønsker Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI at levere et debatoplæg, som gør det muligt at forstå konsekvenser og muligheder af de politiske beslutninger, som bliver truffet i forhold til forsyningssektoren i Danmark.

Målsætningen er at kvalificere debatten om fremtidens forsyning og dermed bidrage til, at vi i Danmark træffer de nødvendige beslutninger på et grundlag, hvor vi er mere oplyste om konsekvenserne af vores valg, end vi ellers ville være. Rapporten skal sikre, at den danske debat om forsyningssektoren i 2035 tager afsæt i megatrends, muligheder og politiske ambitioner for, hvordan forsyningssektoren i Danmark skal fungere.

FRI har ønsket at udarbejde en så neutral rapport som muligt, baseret på:

  • FRI-virksomhedernes omfattende viden om forsyningssektorens struktur, anlæg, teknologi og udfordringer.
  • Viden om overordnede megatrends betydning for forsyningsområdet.
  • Interviews af en række ledende repræsentanter fra centrale aktører i sektoren og hos myndighederne.

Rapporten er udarbejdet af NIRAS, men der har været et tæt samarbejde med FRI’s ekspertudvalg indenfor Klima- og Miljø samt Energi.

Hent rapporten her