Værktøjer

Statistik og undersøgelser

06. januar 2015

FRI udarbejder løbende en række undersøgelser og statistikker om branchen.

Aftaler og kontrakter

19. december 2014

Regler og love

19. december 2014

Få indsigt i og overblik over de regler og love, der påvirker dit rådgivningsarbejde.

Forsikring

19. december 2014

FRI har udarbejdet en række værktøjer og skrivelser, som omhandler forsikringsaspektet af det rådgivende arbejde.

Verserende udbudssager

19. december 2014

Som medlem af FRI har man en række fordele, en af dem er, at FRI kan kontakte udbydere.

Fortolkningsbidrag

19. december 2014

FRI's fortolkningsbidrag er en uddybende forklaring af begreber, love, regler, emner eller lignende, som gør det anvendeligt i praksis.

Andre vejledninger

30. oktober 2014

FRI's vejledninger

30. oktober 2014

Ydelsesbeskrivelser

30. oktober 2014