Tilskudsmuligheder: Energispareindsatsen

FRI har indgået en række samarbejder med energiselskaber for at fremme energispareindsatsen ved at videreformidle mulighederne for tilskud ved bl.a. energispareprojekter og energirenoveringer.

Som led i regeringens ambitioner om at omstille Danmark til et mere energieffektivt samfund, er danske energiselskaber blevet pålagt en energispareforpligtigelse, som skal realiseres årligt og indrapporteres til Energistyrelsen.

Som led i at opnå deres energispareforpligtigelse kan danske energiselskaber købe energibesparelser fra både private forbrugere og erhvervsaktører.

Man opnår tilskud ved at beregne forventet energibesparelse, inden projektet påbegyndes. Energibesparelsen oplyses til et net- eller distributionsselskab og på baggrund af dette, beregnes tilskuddet, der udregnes efter Energistyrelsens standardværdier.

Tilskuddet kan tilfalde rådgiveren eller kunden. Man kan gå aktørvejen, kundevejen eller 'på vegne af kunden'-vejen. Forskellen på aftalerne er, hvem der udarbejder dokumentation for realiseret energibesparelse.

Energistyrelsen har i marts 2014 udgivet denne brochure om energispareindsatsen.

For at lette noget af det administrative arbejde med energibesparelser har FRI indgået et samarbejde med NRGi Net og Viegand Maagøe, og har også udarbejdet standardaftaler for samarbejde om energibesparelser med SEAS-NVE og Energisparesiden.

Det er også muligt at sætte sin energibesparelse på auktion og derved indgå en aftale med det energiselskab, der vil byde højest for besparelsen.

Læs mere om auktionssitet nrgX

 

Grønt stik 295*150