Andre vejledninger

Ny Bygherrevejledning 2019 følger op på følg-eller-forklar-princip

08. maj 2019

Med den nye Bygherrevejledning 2019 følger transport-, bygnings- og boligministeren op på regeringens følg-eller-forklar-princip

Håndbog - Den lille blå om trykluft

21. februar 2019

Dansk Energi har udgivet en lille håndbog om trykluft, som giver værdifulde oplysninger om energirigtig etablering, trykluftsprincipper, komponenter og energirigtig sammensætning af disse.

Fokus på kuldebroer sikrer mere retvisende energiberegninger

13. december 2018

Publikation: Kuldebroers indflydelse på bygningers varmetab

Værdibyg-vejledning: Visualisering af kontrakter

28. november 2018

Værdibyg, som FRI deltager i, har udgivet publikationen ”Brugervenlige kontrakter”, der har fokus på at visualisere kontraktbestemmelser. Hensigten er at skabe et hurtigt overblik over aftalens indhold, og vejledningen kan rett...

De samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger er opdateret

25. oktober 2018

Energistyrelsen har opdateret de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, som bør anvendes i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet.

Nye EU LED-vejledninger om kvalitetskriterier ved udbud/indkøb

10. oktober 2018

EU har via projektet PremiumLight-pro udgivet to nye vejledninger om henholdsvis LED indendørsbelysning og LED vejbelysning.

SBi-anvisning 269: Energirenovering af større bygninger – metode og proces

16. august 2018

Ved energirenovering af bygninger er der flere eksempler på, at bygherrens forventede besparelser ikke realiseres. En årsag er ofte, at der ikke har været nok fokus og styr på processen igennem hele projektet.

Energibesparelser: Alle værktøjer og al viden ét sted

16. august 2018

Med det mål for øje at gøre energibesparelser i renoveringsprocessen større, har Statens Byggeforskningsinstitut lavet anvisning nr. 269: Energirenovering af større bygninger metode og proces. Anvisningen samler al viden og all...

Vejledning: Hvordan fortolkes de forskellige energibehov i energirammen?

16. august 2018

TBST har udarbejdet en praktisk guide (vejledende fortolkning) af, hvordan forskellige typer energibehov skal håndteres i energirammeberegningen.

VEB -Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

16. august 2018

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er et uvildigt center, der stiller viden og praktiske anvisninger til rådighed om energibesparelser i bygninger.