Bog ,-briller

De samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger er opdateret

Energistyrelsen har opdateret de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, som bør anvendes i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet.

Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger indeholder fremskrivninger for energipriser, emissionsfaktorer mm., som anvendes i samfundsøkonomiske beregninger indenfor energiområdet. Forudsætningerne skal bl.a. anvendes i projektforslag, som skal leve op til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen. Det gælder for eksempel ved analyser af omlægning og udvidelse af varme- og kraftvarmeanlæg, udvidelse af fjernvarmeområder mv.

Forudsætningerne var i høring i juni 2018 og er en opdatering af udgaven fra august 2017.

Læs mere om de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger her

Læs mere om samfundsøkonomiske analysemetoder her

Kategoriseret under: