Lommeregner

Energistyrelsen udgiver vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

Energistyrelsen har opdateret vejledningen i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet. Vejledningen beskriver beregningsmetoden og valg af forudsætninger, der skal anvendes ved samfundsøkonomiske analyser af energirelaterede projekter.

Vejledningen er særligt anvendelig for udarbejdelse af projektforslag, som skal leve op til varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsens krav til godkendelse af varmeforsyningsprojekter. Vejledningen bygger på Finansministeriets vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger.

Formålet med vejledningen er at sikre, at de samfundsøkonomiske analyser, fremstilles på en transparent og sammenlignelig måde og samtidig viser, hvorvidt projektforslaget lever op til det samfundsøkonomiske krav i projektbekendtgørelsen.

Målgruppen for vejledningen er forsyningsselskaber, rådgivere samt kommuner.

Hent vejledningen her

Kategoriseret under: