Kuverter ,-stak

Opdateret drejebog for store varmepumper i fjernvarmen

I 2014 udgav Energistyrelsen for første gang en drejebog for store varmepumper i fjernvarmen. Siden da er der gjort værdifulde erfaringer, og nye projekter er sat i drift med tilskud fra Energistyrelsens rejsehold for varmepumper. Derfor har Energistyrelsen og Grøn Energi i samarbejde med PlanEnergi og DFP opdateret drejebogen.

Virksomheder og andre interesserede, der overvejer at etablere en varmepumpe i fjernvarmesystemet eller blot vil have den seneste viden på området, har nu mulighed for at søge inspiration i en opdateret version af Energistyrelsens drejebog for store varmepumper. Drejebogen er resultatet af et samarbejde mellem Grøn Energi, PlanEnergi, Dansk Fjernvarmes Projektselskab og Energistyrelsen. 

Drejebogen og inspirationskataloget viser bredden af de muligheder, der ligger i etablering af varmepumpesystemer. Den nye udgave er derfor et redskab til interesserede, som skal træffe en beslutning om etablering af en varmepumpe i fjernvarmesystemet.

Du kan læse mere om Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper, drejebogen, inspirationskataloget med mere på Energistyrelsens hjemmeside

Kategoriseret under: