Sæt energisparelser på auktion

NrgX er en uvildig auktionsplatform med speciale i at auktionere større energibesparelser direkte fra industriaktører, installatører, rådgivere eller andre, som arbejder med energioptimering.

Regeringen vil omstille Danmark til et mere energieffektivt samfund. Derfor er de danske energiselskaber blevet pålagt en energispareforpligtigelse. For at få flest mulige sparede kilowattimer kan danske energiselskaber købe energibesparelser fra både private forbrugere og erhvervsaktører.

NrgX er en uvildig auktionsplatform med speciale i at auktionere større energibesparelser direkte fra industriaktører, installatører, rådgivere eller andre, som arbejder med energioptimering.

Når fx FRI-virksomheder gennemfører energispareprojekter med tilskud, er det muligt at sætte projektets tilskud på auktion overfor energiselskaberne. Denne mulighed har flere af FRI's medlemmer benyttet i 2012 end i 2011.

"Auktionen har i 2012 sikret et større antal energispareprojekter et godt tilskudsbeløb til slutbrugere", oplyser Rasmus Barfred, nrgX, som står for auktionssiden.

Brug af dette marked vil bidrage til at udvikle et fair system, der sikrer slutbrugerne et fornuftigt tilskud, når projektet afsættes til et energiselskab.

Rambøll har for Halsnæs Kommune udbudt renovering af ventilations- og varmeanlægget med en samlet energibesparelse på 512MWh på Magleblikskolen i Halsnæs Kommune.

Projektleder Rune Jacobsen udtaler at nrgX's auktionskoncept, gjorde det muligt, at udbyde energibesparelsen på et tidligt tidspunkt, og herved præsentere tilskud for slutbrugeren i netop Rambølls projekt.

Samtidig betød auktionsportalens set-up, at det var let at sælge energibesparelserne til en god pris.

Auktionssitet nrgX

Faktaark om nrgX

Retshammer 295*150