Anlæg3

Værktøj til beregning af klimagevinsten ved biogas

Et nyt beregningsværktøj beregner klimagevinsten ved biogas fra et bestemt biogasanlæg. Der er tale om en prototype og ikke om et færdigudviklet værktøj.

Prototype-værktøjet beregner den sparede drivhusgas-udledning fra biogas sammenlignet med fossil energi. Værktøjet er opbygget efter VE-direktivets retningslinier for beregning af drivhusgasfortrængningen og supplerer beregningsværktøjet BioGrace, der ofte bruges i forbindelse med flydende biobrændstoffer.

Læs mere og hent værktøjet på Energistyrelsens hjemmeside