Pile

Rapport fra Energistyrelsen: Kortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivet

Energiforbruget i erhvervslivet udgør omkring 35 % af Danmarks samlede endelige energiforbrug, idet cirka halvdelen af erhvervslivets energiforbrug udgøres af fossile brændsler, og en tredjedel udgøres af elforbrug.

Kortlægningen af energisparepotentialer er udarbejdet af COWI på vegne af Energistyrelsen for 20 udvalgte energianvendelsesområder.

Hvert energianvendelsesområde beskrives udførligt, herunder udviklingen inden for området siden 2010. Derudover er der udarbejdet en række konkrete cases for områder, hvor COWI har vurderet, at der er et besparelsespotentiale. Sidst men ikke mindst er der for hvert af energianvendelsesområderne foretaget en 2015-vurdering af besparelsespotentialet. Alt er samlet i et teknologikatalog.

Derudover er alle data, som er anvendt i og udledt fra projektet, samlet i et regneværktøj, hvor alle energisparepotentialerne beregnes fordelt på brancher, kvoter/ikke-kvote, sektorer med videre.

Hent rapporten

Kategoriseret under: