Andre vejledninger

Rapport fra Energistyrelsen: Kortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivet

16. september 2015

Energiforbruget i erhvervslivet udgør omkring 35 % af Danmarks samlede endelige energiforbrug, idet cirka halvdelen af erhvervslivets energiforbrug udgøres af fossile brændsler, og en tredjedel udgøres af elforbrug.

Tabelopslag om elforbrug og besparelser i maskinsystemer

19. august 2015

Dansk Energi har udgivet 'Tabelopslag om elforbrug og besparelser i maskinsystemer - opgjort for udvalgte teknologier og brancher'.

Nye ændringer i Standardværdikataloget

13. november 2014

I forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, er der udviklet et Standardværdikatalog, som indeholder opgørelse af energisparepotentialer for standardiserede tiltag - primært af besparelser inden for husholdninger

Vejledning i strategisk energiplanlægning i kommunerne

31. oktober 2013

Energistyrelsen har udgivet "Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser", der er den anden i rækken og omhandler strategisk energiplanlægning i kommunerne.

Få hurtig hjælp med 112-appen

18. april 2013

Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen, Geodatastyrelsen og TrygFonden har udviklet en app, som gør det nemt at ringe 112, når uheldet er ude, og som samtidig sender GPS-koordinater med til alarmcentralen.

Sæt energisparelser på auktion

14. marts 2013

NrgX er en uvildig auktionsplatform med speciale i at auktionere større energibesparelser direkte fra industriaktører, installatører, rådgivere eller andre, som arbejder med energioptimering.

Guide: Tilskudsprogrammer og services for SMV'er

14. marts 2012

EU tilbyder en lang række services og tilskudsprogrammer for små og mellemstore europæiske virksomheder. En ny guide giver et overblik over mulighederne og links til hjemmesider for yderligere information mv.

Rådgiverbørsen

27. april 2011

På rådgiverbørsen.dk kan virksomheder lægge deres opgaver ud, indhente og sammenligne tilbud og anbefale rådgivere til andre.