Andre vejledninger

Rapport fra Energistyrelsen: Kortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivet

16. september 2015

Energiforbruget i erhvervslivet udgør omkring 35 % af Danmarks samlede endelige energiforbrug, idet cirka halvdelen af erhvervslivets energiforbrug udgøres af fossile brændsler, og en tredjedel udgøres af elforbrug.

Tabelopslag om elforbrug og besparelser i maskinsystemer

19. august 2015

Dansk Energi har udgivet 'Tabelopslag om elforbrug og besparelser i maskinsystemer - opgjort for udvalgte teknologier og brancher'.

Nye ændringer i Standardværdikataloget

13. november 2014

I forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, er der udviklet et Standardværdikatalog, som indeholder opgørelse af energisparepotentialer for standardiserede tiltag - primært af besparelser inden for husholdninger

Sparenergi.dk - om energieffektivitet

08. maj 2014

Energistyrelsen har lanceret SparEnergi.dk, som skal vise energiforbrugerne vej til gode, økonomiske energiløsninger og tilbyde råd og vejledning om at få mere ud af energien.

Vejledninger til energiledelse

05. december 2013

Energiledelse handler om at reducere energiudgifterne effektivt ved at sætte ind de rigtige steder. SparEnergi har derfor udgivet vejledninger i energiledelse, der henvender sig til flere forskellige segmenter inden for det pri...

Vejledning: Mulighed for dialog i udbud

06. november 2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om dialog, der skaber klarhed over, hvor, hvornår og i hvor høj grad offentlige ordregivere og leverandører må tale sammen i udbudsprocessen.

Vejledning i strategisk energiplanlægning i kommunerne

31. oktober 2013

Energistyrelsen har udgivet "Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser", der er den anden i rækken og omhandler strategisk energiplanlægning i kommunerne.

Gratis adgang til Dansk Standards høringer

21. august 2013

Det er nu muligt at hente og kommentere aktuelle internationale, europæiske og danske standarder i høring.

Få hurtig hjælp med 112-appen

18. april 2013

Rigspolitiet, Københavns Brandvæsen, Geodatastyrelsen og TrygFonden har udviklet en app, som gør det nemt at ringe 112, når uheldet er ude, og som samtidig sender GPS-koordinater med til alarmcentralen.

Sæt energisparelser på auktion

14. marts 2013

NrgX er en uvildig auktionsplatform med speciale i at auktionere større energibesparelser direkte fra industriaktører, installatører, rådgivere eller andre, som arbejder med energioptimering.