Blyant ,-blok

Testimonials

Read testimonials about the conference

If you would like to send a testimonial on your experience of the EFCA Conference 2017 in Copenhagen, then send an email to tlc@frinet.dk

Jaromír Kačena, Mott MacDonald (Czech Republic):

The EFCA GAM 2017 and Conference was the best event I have ever taken part in. Venue, program and excellent organisation, pleasant people.

Jørgen Hyldgaard, HYGADE ApS (Denmark):

Selv om vi adskiller os meget fra langt de fleste deltagere på EFCA konferencen i København, var det en rigtig god oplevelse at være med.

Jeg valgte at deltage, fordi denne internationale konference i år fandt sted i Danmark og fordi det altid er sundt at møde et internationalt forum og få inspiration.

Jeg fandt det navnlig inspirerende at erfare, hvordan vi bruger samme ord for temaer og mener noget meget forskelligt med ordene.- f. eks Sustainability, Impact, Mitigate…- og hvordan vi måske med lette midler kan blive bedre til at formidle vore budskaber.

Jeg fandt det også meget lærerigt, at få en mere detaljeret forståelse af, hvad vi som rådgivende ingeniører egentlig gør – og kunne bidrage med i samfundets udvikling – med henblik på at definere vor plads og vort ansvar som ingeniører – og RÅDGIVERE.

Rådgivere opbygger typisk redskaber, som kan gøre rådgivningsarbejdet lettere
Vi har i 15 år som konsulenter i kosmetikbranchen opbygget en database, som indeholder stort set alle videnskabelige informationer om ca. 5000 ingredienser, samt en række andre informationer om disse stoffer og en teknologi, som gør at vi kan estimere deres indtrængning i huden. Denne database er egentlig hvad enhver kosmetikudvikler gerne ville have som garanti for at man ikke pludselig oplever at have brugt en ingrediens med nogle uheldige egenskaber, som man på bagkant skal til at forsvare.

Databasen er også et enestående redskab til at søge alternative, bedre ingredienser til sit kosmetikprodukt. Det tager jeg for tiden rundt og holder foredrag om. Et sådant udbygget redskab findes formodentlig ikke andre steder i verden.

På samme måde har rådgivende ingeniører med andre fagområder opbygget redskaber til at forudsige holdbarhed af forskellige vej- og brokonstruktioner, miljøbelastninger og -konsekvenser, infrastruktursystemer og -konsekvenser og meget andet.

Vi har i Danmark  - med IDA og DI/FRI og mange andre netværk som basis den store fordel at vi er gode til og har gode redskaber til at danne netværk. Denne styrke blev også demonstreret på konferencen ved. bl.a. at Susanne Stormer fra Novo Nordisk holdt et indlæg om diabetes og sygdommens korrelation med at bo i byer og hvad man i denne sammenhæng kan lære af at samarbejde. Man må jo bestemt sige at temaet er vigtigt set i relation til de seneste forecasts om, hvor stor en andel af verdens befolkning der kommer til at leve i bysamfund.

Min far var lærer og sagde ofte: Dem som har ressourcerne har også ansvar for at bruge dem rigtigt.

Rådgivende Ingeniører har ofte redskaber til at forudsige, hvad der kommer til at ske. Ofte er disse redskaber skjulte og vi bør nok som rådgivere overveje, om de ikke bør blive mere synlige og nyttiggøres bedre. Vi er i en privilegeret situation som rådgivere og får en masse information til rådighed – og har sikkert også de nødvendige ressourcer til at forstå større sammenhænge. Vi bør derfor til stadighed vurdere, hvordan denne opsamlede viden kan systematiseres og bidrage for samfundet.

Med venlig hilsen fra en lille virksomhed med kun 2 medarbejdere, som rådgiver kosmetikproducenter og ser på molekyler og deres mulige toksiske egenskaber i forbindelse med sikkerhedsvurdering af kosmetikprodukter, hvilket er et lovkrav til alle kosmetikansvarlige.