Vejledning: Annoncering

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny vejledning om annonceringspligt.

Vejledningen minder i høj grad om den "gamle", men det nye er kapitel 6 om hvor annoncen skal offentliggøres.

1. april 2012 trådte nye regler i kraft som betyder at alle danske ordregivere skal benytte udbudsplatformen udbud.dk, når de annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser.

Læs vejledningen.

Mere information om udbud.dk.

Gamle bøger, briller 295*150

 

Sidst opdateret 02-05-12 af Nana Maria Tengmark