Debat: Frihandelsaftaler gør Danmark meget rigere

Anders Samuelsen, udenrigsminister (LA), Karsten Dybvad, Dansk Industri, Karen Hækkerup, Landbrug & Fødevarer, Anne H. Steffensen, Danske Rederier, Jens Klarskov, Dansk Erhverv, Henrik Garver, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Ane Buch, SMV Danmark og Lars Storr Hansen, Dansk Byggeri

Jyllands-Posten den 11. februar 2018

Jyllands-Posten bragte 6/2 en artikel, der på baggrund af en ny rapport fra Unctad sår tvivl om gevinsten ved EU's frihandelsaftaler og antyder, at frihandelsaftalerne mest af alt indgås for de involverede politikeres egen skyld.

Lad os gøre det helt klart. Gevinsterne ved EU's frihandelsaftaler er kæmpe store. Tager vi tre af de seneste frihandelsaftaler, EU har indgået - Sydkorea, Canada og Japan - har Copenhagen Economics vurderet, at stigningen i eksportindtægter for Danmark vil være på 30 mia. kr. alene på grund af de tre aftaler.

EU har altså frihandelsaftaler med mere end 60 lande. Det skaber tusindvis af arbejdspladser og beskytter mod ny protektionisme.

Alene frihandelsaftalen med Sydkorea estimeres af Udenrigsministeriet at have skabt op mod 1.500 nye danske arbejdspladser i eksporterhvervene.

Unctad har til gengæld ret i, at der er endnu mere at hente. For især små og mellemstore virksomheder kan blive bedre til at udnytte frihandelsaftalerne. Men det er ikke, fordi - som det antydes i artiklen - at der ikke lægges energi i at sikre udnyttelsen. Tværtimod.

EU, Udenrigsministeriet og erhvervsorganisationerne arbejder målrettet på at hjælpe virksomhederne.

9/2 holdt EU-Kommissionen og Udenrigsministeriet en konference i København med fokus på at få virksomhedernes input til, hvordan vi kan sikre den bedste udnyttelse af EU's frihandelsaftaler og fjerne konkrete markedsbarrierer.

Og det går faktisk fremad. Hvis vi f. eks. ser på dansk eksport til Sydkorea er udnyttelsesgraden steget fra 45 pct. i 2013 til 72 pct. i 2016.

Men selvfølgelig lægger vi os i selen for at få tallet endnu højere op.

Faktum er dog, at frihandel helt entydigt er en gevinst for Danmark, for danske virksomheder og for hver eneste dansker. Derfor er der al mulig grund til at fortsætte det vigtige arbejde med at lette adgangen for danske produkter og løsninger til markeder over hele verden.