Nordafrika ,-Mellemoesten

Debat: Seks punkter til international succes

Henrik Garver, adm. dir., Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Fri

Danske rådgivende ingeniører passerede for to år siden en milepæl. I 2013 var branchens omsætning i udlandet for første gang større end omsætningen i Danmark. Denne tendens forstærkes yderligere i 2015 og i årene, der kommer. Der er flere årsager til den internationale succes. For det første virksomhedernes kompetencer, ledelse, markedsindsigt og markedsforståelse.

Det er disse forhold, der gør, at de vælger at blive internationale og tør satse på de opgaver, der skaber succes for både den enkelte virksomhed og for Danmark. Det er ikke ligetil at opbygge et datterselskab på et andet marked og sikre, at de leverer rådgivningsydelser, projektstyring, projektering og design i den samme ”kvalitet” som moderselskabet i Danmark.

Her er de rådgivende ingeniørvirksomheder ved at have knækket koden, så det succesfuldt kan lade sig gøre. Det kræver, at man har organisationer i den enkelte virksomhed, der tænker internationalt. For det andet, og det er en lige så central del af grundlaget for den internationale succes, skal der findes et dansk hjemmemarked, og de politiske rammevilkår skal være til at arbejde under. Her er vi som branche generelt godt stillet.

Investér i infrastruktur

Men det er muligt at gøre den internationale succes af danske rådgivende ingeniørvirksomheder endnu større med nedenstående seks punkter. Tre af dem vedrører den direkte internationalisering, og tre af dem vedrører markedet og de politiske forhold i Danmark og dermed afsættet for eksporten.

  • Styrk samtænkningen af udviklingsbistand og handelspolitik.
  • Øg muligheden for at have mobile internationale medarbejdere (herunder også fra ikkeEU/EØS-lande). Det kræver et fokus på forhold omkring bl.a. skat og arbejdstilladelser.
  • Styrk assistancen fra ambassader og repræsentationer, når danske virksomheder mister opgaver eller ikke får betaling for udførte opgaver som følge af virksomhedernes afvisning af korrupt praksis.
  • Begræns mængden af opgaver i Danmark, der udføres af offentlige myndigheder eller offentligt regulerede selskaber, og som kunne udføres af private.
  • Reducér transaktionsomkostningerne ved offentlige indkøb, alene i Danmark bruger Fris medlemsvirksomheder en halv milliard kroner i transaktionsomkostninger ved tilbud. Ressourcerne kan i stedet bruges til forretningsudvikling, endnu bedre løsninger og til en styrket eksport.
  • Investér i veje, broer, jernbaner, bygninger og forsyning. Det vil ud over at sikre en god infrastruktur i Danmark betyde referenceprojekter, som danske virksomheder kan anvende til at vinde nye opgaver i udlandet.

Bragt i Jyllands-Posten den 9. november 2015. Læs det i JP her.