Debatindlæg: De opsagte skatteaftaler koster os dyrt

Børsen d. 9. marts 2015

Adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Henrik Garver

Hvad har danske pensionister og manglende konkurrence om infrastrukturprojekter med hinanden at gøre? Mere end man umiddelbart skulle tro. Danmark opsagde nemlig i 2008 den dobbeltbeskatningsaftale (DBO), vi siden 1957 havde haft med Spanien og Frankrig med det formål at kunne beskatte danske pensionister, der bosætter sig i et af de to lande.

Men, "there is no such thing as a free lunch". For de manglende aftaler koster på konkurrencen, herunder danske virksomheders mulighed for at etablere sig og arbejde internationalt med dansk arbejdskraft. Det er en generel udfordring, når vi står uden DBO'er.

En anden vinkel er, at det faktisk også koster på hjemmebanen i Danmark. De manglende aftaler giver ringere konkurrence om særligt entreprenøropgaver i forbindelse med store infrastrukturprojekter, og hvorfor så det?

Jo, det skyldes det simple forhold, at de færreste store udenlandske virksomheder, som kan have en interesse i et projekt i Danmark, men som ikke er etableret her endnu, vil etablere en egen organisation, før de ved, om der er opgaver at løse. Derfor søger de udenlandske virksomheder, når de forbereder deres tilbud, ofte samarbejde med danske rådgivende ingeniørvirksomheder. Og her opstår problemet.

Danmark er ikke attraktivt

De manglende dobbeltbeskatningsaftaler med Frankrig og Spanien betyder, at franske og spanske virksomheder skal tilbageholde 25-35 pct. af honoraret til rådgivervirksomheden – altså ikke af indtjeningen på projektet, men af det faktiske honorar – i forhold til at kunne svare skat til deres nationale myndigheder.

Det giver i praksis de danske rådgivervirksomheder tre muligheder:

1. At samarbejde med udenlandske virksomheder om projekter i Danmark fra egne udenlandske datterselskaber (hvor man har dobbeltbeskatningsaftaler).

2. At takke nej til samarbejdet.

3. At vælge at samarbejde fra de danske selskaber med det tab, som tilbageholdelsen af 25-35 pct. af honoraret/fakturabeløbene vil medføre,

Ingen af mulighederne er attraktive for de danske rådgivervirksomheder. De manglende dobbeltbeskatningsaftaler gør det unødigt vanskeligt og omkostningsfyldt for udenlandske entreprenører at få adgang til og viden om det danske marked og specifikke projekter som eksempelvis den nye Storstrømsbro.

Overpris for broer og veje

Det betyder helt konkret, at der er en risiko for, at vi som land skal betale mere for at få bygget broer og veje, fordi der er mindre konkurrence om infrastrukturprojekterne.

Dansk Industri har tidligere anslået, at Danmark går glip af mindst 200 mio. kr. som følge af de manglende aftaler, et beløb der er langt højere end de indtægter, som Danmark vil kunne få ind i skatter fra danske pensionister i Frankrig og i Spanien.

Mon ikke det er på tide, at den danske skatteminister genindfører dobbeltbeskatningsaftalerne? Det går nok, at danske pensionister, der flytter til udlandet, som konsekvens af dette får en økonomi, der strækker lidt længere.