Debatindlæg: Mere kvalitet i de videregående uddannelser

Dagens Byggeri d. 6. februar 2015

Adm. direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Henrik Garver

Hvordan får Danmark som samfund mest muligt for pengene, når det gælder vores videregående uddannelser? Det har regeringens Kvalitetsudvalg haft til opgave at se på, og den sidste rapport er netop udkommet.

Der er heldigvis rigtig mange dygtige medarbejdere i FRI-virksomhederne. Danske rådgivende ingeniørvirksomheder kan inden for næsten alle discipliner konkurrere med udlandet. Men branchen har en udfordring i mangel på dygtig arbejdskraft.

De nye kandidater kommer ikke hurtigt nok igennem uddannelserne, og universiteterne uddanner ikke tilstrækkeligt med kandidater inden for de felter, hvor vi særligt mangler arbejdskraft. Hertil kommer, at bundniveauet og kernefagligheden hos de færdige kandidater ikke er tilstrækkeligt højt. Derfor har vi som branche et reelt behov for, at de videregående uddannelser kan levere flere og bedre kandidater. Det kræver et styrket fokus på undervisning.

For lidt fokus

Kvalitetsudvalget har netop fokus på sagens kerne, når de siger i deres rapport, at hovedproblemet er, at man mange steder har alt for lidt fokus på at skabe fremragende uddannelser og undervisning. De fleste uddannelser kan reelt klares på deltid. Det er i sagens natur ikke godt nok. Desuden siger Kvalitetsudvalget, at det halter med at prioritere god undervisning. Der er ingen prestige i at undervise, og for mange undervisere er det en sur pligt.

I FRI er vi enige i diagnosen. En konkret løsning vil være at gøre det til et institutionsansvar at skabe læringsmiljøer, hvor faglighed og kvalitet i undervisningen styrkes, banale ting som at videregive erfaringer og teknikker fra de bedste undervisere til resten ville være et simpelt greb, som sker alt for sjældent i dag. Og derfor er undervisningen i alt for høj grad afhængig af den enkelte undervisers kvaliteter og ikke af institutionens evne til systematisk at fastholde og udvikle gode undervisere.

Endelig skriver Kvalitetsudvalget, at "hele uddannelsessektoren er indhyllet i en uigennemtrængelig tåge, hvor det ikke er muligt for de studerende at sammenligne uddannelser, hvad angår indhold, undervisningskvalitet, studiemiljø, beskæftigelsesmuligheder, og så videre".

Det er igen et reelt problem, som ikke er blevet mindre i takt med, at der udbydes stadig flere nicheuddannelser. Og for hver uddannelsesretning findes typisk også en række muligheder for at vælge fagkombinationer, der ikke sikrer den studerende et bestemt fokus. Altså en situation, hvor studerende let kan drukne i for mange frie valg.