FRI Debat

Usikkerhed om infrastrukturprojekter er dyrt for virksomheder og samfundet

02. juni 2016

DEBAT: Regeringen skyder store dele af Togfondens projekter til hjørne. For nogle uger siden var det letbanen langs Ring 3 der blev skabt usikkerhed omkring. Denne uheldige tendens med stop-go politik, der lige i øjeblikket her...

Hov så kørte man ligeud igen i et T-kryds

11. maj 2016

Debat: I sidste uge sparkede et flertal af Folketingets Trafikudvalg letbanen langs Ring 3 til hjørne, inden projektet skulle tredjebehandles.

Uvildighed er en betingelse for rådgiverbranchens forretning

11. maj 2016

I sidste uge udtalte præsident Ella Maria Bisschop-Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) i en artikel i Altinget, at den myndighedsrådgivning, som DCE (det tidligere DMU) leverer til Miljøministeriet, ”ikke bør sendes...

Vi mangler en vision for Danmarks transportinfrastruktur

21. april 2016

Af Ib Enevoldsen, adm. dir., Rambøll Danmark og Henrik Garver, adm. dir., Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Blogindlæg: State of the Nation måler tilstanden af landets bygninger

17. marts 2016

I to blogindlæg på Renovering på dagsordenen skriver Lars Flindt Petersen, pressechef i FRI, om tilstanden og efterslæbet af henholdsvis de kommunale og de regionale bygninger baseret på FRI’s nye State of the Nation 2016. Især...

Debatindlæg: Sæt EnergiSpareOrdningen på pause og revider den bagudrettet

04. februar 2016

Træk stikket på EnergiSpareOrdningen (ESO). Den er dyr, ineffektiv, konkurrenceforvridende og ugennemsigtig. I stedet bør energispareindsatsen rettes mod de områder, hvor vi får størst og mest effekt af de milliarder, der hales...

Debatindlæg: Nye effektiviseringskrav drukner vandsektorens eksportpotentiale

13. januar 2016

Den 1. marts 2016 træder den nye vandsektorlov i kraft. Men i ly af natten, og i strid med den politiske aftale, er de økonomiske effektiviseringskrav pludseligt skruet voldsomt i vejret. En bombe under innovationen og eksport...

Debatindlæg: Er det kun rådgiverens skyld?

06. januar 2016

33 hospitalsbyggeprojekter, hvoraf 14 er store anlægsprojekter, har betydet fejl og medfølgende konflikter. FRIs vicedirektør Ulla Sassarsson hører konstant, når hun deltager i konferencer og seminarer, at rådgiverne har underv...

Debatindlæg: Udnyt rammerne i den nuværende vandløbslov

18. november 2015

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen foreslår ændring af vandløbsloven. FRI mener, at rammerne i den eksisterende vandløbslov bør udnyttes bedre. Det kan for vedligeholdelsens vedkommende ske i forbindelse med revisionen ...

Debat: Seks punkter til international succes

09. november 2015

Henrik Garver, adm. dir., Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Fri