FRI's holdninger

Anbefalinger til revisionen af udbudsdirektivet

07. november 2012

FRI og DI Videnrådgiverne har nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet anbefalinger til revisionen af det nye udbudsdirektiv.

Et firmas deltagelse i flere grupper af samme udbud

01. november 2012

FRI's holdningsnotat i FRI-håndbogen er erstattet af et fortolkningsbidrag.

Holdningsnotat: Solidarisk ansvar

16. august 2012

FRI har udarbejdet et holdningsnotat, der tager fat om fordele og ulemper ved solidarisk ansvar ved forskellige samarbejdsformer.

Synspunkt: Hospitalsudbud - transaktionsomkostningerne er løbet løbsk

28. juni 2012

I fagbladet "Hospital - Drift & Arkitektur" påpeger FRI's vicedirektør og advokat, at offentlige bygherrer udnytter krisen i byggesektoren og stiller uhørt høje krav til dokumentation og tilbudsmateriale, der presser transaktio...

Driftsopgaver er ikke forskning

21. juni 2012

FRI har kommenteret på artiklen: "Udlicitering truer åbenhed i sektorforskningen", 10. februar 2010, Altinget.dk. Artiklen giver udtryk for at Miljøministeriet undgår offentliggørelse og åbenhed om forskningsresultater ved at k...

Byggebranchen bør indgå i udvalg om regulering af elsektoren

20. juni 2012

FRI, TEKNIQ, DANSKE ARK og Dansk Byggeri har erfaret at regeringen nedsætter et udvalg om regulering af elsektoren. Derfor har foreningerne i fællesskab sendt Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard en opfordring o...

FRI’s råd til Energisparerådet og ministeren

13. juni 2012

Energistyrelsen har gennemført en evaluering af energiselskabernes spareindsats, som peger på størst effekt i erhverv og virksomheder og mindre additionalitet i boliger.

FRI og DE er enige om, at energispareaktiviteter er udbudspligtige

09. juni 2011

På grund af tvivl om hvorvidt energispareindsatsens opgaver var udbudspligtige, udgav FRI’s advokater i 2009 et notat om, at aktiviteten er henregnet til at være omfattet af udbudsreglerne. Dansk Energi opfordrer også nu sine m...

Regeringens forslag om fradrag for istandsættelse i hjemmet

25. maj 2011

FRI har sammen med DANSKE ARK bedt Folketingets Skatteudvalg præcisere, at fradragsmuligheden også gælder for rådgiverydelser, idet lovforslaget er meget uklart formuleret på dette område.

GTS-strategi 2010 - 2012 og FRI's holdning

13. oktober 2010

Ved høring af strategi 2010 - 2012 for Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) har FRI afgivet høringssvar, der fokuserer på udviklings- og projektsamarbejde og på at modvirke urimelige konkurrenceforhold.