FRI's holdninger

Sikkerhed og kvalitet i byggeriet

12. januar 2010

FRI har i ”Handlingsplan for forbedring af sikkerhed og kvalitet i byggeriet” identificeret 13 områder, som det set fra en rådgiversynsvinkel, er nødvendigt at sætte fokus på, for at forbedre byggeriets sikkerhed og kvalitet.

Afklaring af OPP's skattemæssige forhold, 2007

12. januar 2010

FRI har i august 2005 opfordret skatteministeren m.fl. til at få en afklaring på, hvorledes OPP skulle opfattes skatteretligt.

Forbedring af sikkerhed og kvalitet i byggeriet, 2004

12. januar 2010

FRI's holdning til forbedring af sikkerhed og kvalitet i byggeriet, tager udgangspunkt i, at der trods et generelt højt sikkerheds- og kvalitetsniveau for byggeri i Danmark, fortsat i alt for mange byggerier opstår problemer om...

Nyuddannede bygningsingeniørers kompetencer og tekniske viden

12. januar 2010

Nærværende holdningsnotat er et bidrag til den fortsatte dialog med uddannelsesinstitutioner, uddannelsessøgende, ministerier og politikere om, hvordan vi i fællesskab sikrer det viden- og kompetenceniveau, som vil være nødvend...

FRI’s handlingsplan til bedre ingeniørstudier

12. januar 2010

For branchen bliver det helt afgørende, at der i 2007 bliver taget hånd om den mangel på arbejdskraft, som ikke kun ingeniørvirksomhederne står over for.

FRI strategi for kvalitetsstyring og certificering

12. januar 2010

I dette notat beskrives FRI's strategi for foreningens holdning til medlemsvirksomhedernes kvalitetsstyring og certificering.

Fremtidens ingeniøruddannelser

12. januar 2010

Uddannelsen af bygningsingeniører har direkte indflydelse på de rådgivende ingeniørvirksomheders fortsatte udvikling og for deres konkurrence med udenlandske virksomheder. Det er vigtigt at de faglige kompetencer hos nyuddanned...

Forliget om professionshøjskolerne

12. januar 2010

Den 1. januar 2008 blev 17 Centre for Videregående Uddannelse (CVU’er) samlet i syv store professionshøjskoler. Formålet med fusionerne er at styrke de mellemlange videregående uddannelser, fordi flere af dem har haft faldende ...

Samvirket mellem arkitekt og ingeniør i udbud af totalrådgivning

12. januar 2010

Der kan ikke skiftes parter ud i et samarbejder når et hold er prækvalificeret til en projektkonkurrence. Honorarfordelingen er ofte kilden til vanskelighederne i samarbejdet og bør derfor aftales inden der søges om prækvalifik...

Samlet eller seperat udbud af arkitekt- og ingeniørydelser

12. januar 2010

Der er mange overvejelser, der skal tages i betragtning, når det skal besluttes, om rådgiverydelser skal udbydes separat eller som totalrådgivning. FRI går som hovedregel ind for, at tekniske opgaver udbydes i totalrådgivning, ...