FRI's holdninger

FRI strategi for kvalitetsstyring og certificering

12. januar 2010

I dette notat beskrives FRI's strategi for foreningens holdning til medlemsvirksomhedernes kvalitetsstyring og certificering.

Fremtidens ingeniøruddannelser

12. januar 2010

Uddannelsen af bygningsingeniører har direkte indflydelse på de rådgivende ingeniørvirksomheders fortsatte udvikling og for deres konkurrence med udenlandske virksomheder. Det er vigtigt at de faglige kompetencer hos nyuddanned...

Forliget om professionshøjskolerne

12. januar 2010

Den 1. januar 2008 blev 17 Centre for Videregående Uddannelse (CVU’er) samlet i syv store professionshøjskoler. Formålet med fusionerne er at styrke de mellemlange videregående uddannelser, fordi flere af dem har haft faldende ...

Samvirket mellem arkitekt og ingeniør i udbud af totalrådgivning

12. januar 2010

Der kan ikke skiftes parter ud i et samarbejder når et hold er prækvalificeret til en projektkonkurrence. Honorarfordelingen er ofte kilden til vanskelighederne i samarbejdet og bør derfor aftales inden der søges om prækvalifik...

Samlet eller seperat udbud af arkitekt- og ingeniørydelser

12. januar 2010

Der er mange overvejelser, der skal tages i betragtning, når det skal besluttes, om rådgiverydelser skal udbydes separat eller som totalrådgivning. FRI går som hovedregel ind for, at tekniske opgaver udbydes i totalrådgivning, ...

Støttebekendtgørelsen – AB92/ABT93 og ABR 89 skal følges

07. januar 2010

FRI, DI, DANSKE ARK og Dansk Byggeri påpeger fravigelser til AB92/ABT93 og ABR 89 i forbindelse med udbud.

Pressemeddelse: Udbud af miljøopgaver styrker viden og innovation

06. januar 2010

Opgaver for i alt 19 mio. kr. som DMU (Danmarks Miljøundersøgelser) årligt udfører for Miljøministeriet skal fremover i udbud. Sådan lyder beskeden fra Miljøminister Troels Lund Poulsen.

FRI's Årsberetning om energi, miljø og klima 2008

28. oktober 2009

Den rådgivende Ingeniørbranche er essentiel, hvis verden skal opnå de mest effektive løsninger i forhold til de udfordringer, der er på klima og energiområdet.

FRI-virksomheder og miljøet

28. oktober 2009

Bestyrelsens holdningsnotat vedrørende øget bevidsthed om miljøhensynene og integration af disse i FRI-virksomhedernes arbejde.