FRI's holdninger

Støttebekendtgørelsen – AB92/ABT93 og ABR 89 skal følges

07. januar 2010

FRI, DI, DANSKE ARK og Dansk Byggeri påpeger fravigelser til AB92/ABT93 og ABR 89 i forbindelse med udbud.

FRI's Årsberetning om energi, miljø og klima 2008

28. oktober 2009

Den rådgivende Ingeniørbranche er essentiel, hvis verden skal opnå de mest effektive løsninger i forhold til de udfordringer, der er på klima og energiområdet.

FRI-virksomheder og miljøet

28. oktober 2009

Bestyrelsens holdningsnotat vedrørende øget bevidsthed om miljøhensynene og integration af disse i FRI-virksomhedernes arbejde.