Høringssvar

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af udbudsloven

28. august 2019

FRI har sendt høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende et forslag om ændring af udbudsloven.

Høringssvar: Begrænsning af unfair konkurrence fra offentlige erhvervsaktiviteter

23. april 2019

FRI har afgivet høringssvar til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervsministeriet.

Høringssvar: Vurdering af indsatser mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

02. april 2019

Miljøstyrelsen har sendt udkast til Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i høring. FRI har afgivet høringssvar.

Høringssvar: Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden aftale

28. februar 2019

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt forslag til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale i høring. FRI har afgivet høringss...

Høringssvar: Anbefalinger til Lovkompasset

28. februar 2019

Miljø- og Fødevareministerens arbejde med et lovkompas blev igangsat i 2017. FRI modtog herefter en opfordring til at afgive anbefalinger til en prioritering af det fremadgående lomkompasarbejde.

Høringssvar: To vigtige BR18-brandvejledninger

24. januar 2019

FRI har afleveret to gedigne kommentarer (samlet +150 sider) til Indsatstaktisk Traditionelt (ITT) og Brandtekniske Installationer. Begge er vigtige vejledninger i forståelsen af BR18. Udover rigtig mange forslag til tekniske p...

Høringssvar: Bekendtgørelse om Forsyningstilsynets kontaktudvalg

23. januar 2019

FRI har afgivet høringssvar til bekendtgørelse om nyt kontaktudvalg for Forsyningstilsynet.

Høringssvar: Vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

13. december 2018

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter i høring. FRI har afgivet høringssvar.

Høringssvar: FRI tilslutter sig DI’s høringssvar om skatteforhold i udbud

17. januar 2018

FRI har tilsluttet sig DI’s høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til opfølgning af vejledning om skatteforhold i udbud.

Høringssvar: Byggeloven om §60 selskaber og tekniske specifikationer

11. januar 2018

FRI har sammen med en række andre af byggeriets parter afleveret en fælles kommentar om kommunernes mulighed for at uddelegere myndighedsopgaver i forbindelse med brand til §60 selskaberne. FRI har desuden udarbejdet sit eget h...