Høringssvar

Høringssvar: Begrænsning af unfair konkurrence fra offentlige erhvervsaktiviteter

23. april 2019

FRI har afgivet høringssvar til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervsministeriet.

Høringssvar: Vurdering af indsatser mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

02. april 2019

Miljøstyrelsen har sendt udkast til Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i høring. FRI har afgivet høringssvar.

Høringssvar: Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden aftale

28. februar 2019

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt forslag til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale i høring. FRI har afgivet høringss...

Høringssvar: Anbefalinger til Lovkompasset

28. februar 2019

Miljø- og Fødevareministerens arbejde med et lovkompas blev igangsat i 2017. FRI modtog herefter en opfordring til at afgive anbefalinger til en prioritering af det fremadgående lomkompasarbejde.

Høringssvar: Evaluering af Udbudsloven

21. februar 2019

FRI har indgivet høringssvar til brug for Erhvervs- og Forbrugerstyrelsens evaluering af en eventuel revision af Udbudsloven.

Høringssvar: To vigtige BR18-brandvejledninger

24. januar 2019

FRI har afleveret to gedigne kommentarer (samlet +150 sider) til Indsatstaktisk Traditionelt (ITT) og Brandtekniske Installationer. Begge er vigtige vejledninger i forståelsen af BR18. Udover rigtig mange forslag til tekniske p...

Høringssvar: Bekendtgørelse om Forsyningstilsynets kontaktudvalg

23. januar 2019

FRI har afgivet høringssvar til bekendtgørelse om nyt kontaktudvalg for Forsyningstilsynet.

Høringssvar: Vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

13. december 2018

Miljø- og Fødevareministeriet har sendt udkast til vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter i høring. FRI har afgivet høringssvar.

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af udbudsloven

14. november 2018

FRI har sendt høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende et forslag om ændring af udbudsloven.

Høringssvar: FRI tilslutter sig DI’s høringssvar om skatteforhold i udbud

17. januar 2018

FRI har tilsluttet sig DI’s høringssvar til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til opfølgning af vejledning om skatteforhold i udbud.