Høringssvar

Høringssvar: Ny økonomisk regulering af el-netvirksomheder

25. januar 2017

Energistyrelsen har fremsendt forslag til ændring af lov om elforsyning. FRI har udarbejdet høringssvar og drøftet de foreslåede ændringer med DI Energi. Baggrunden for, at sekretariatet har gennemgået materialet, er, at det al...

Nemmere adgang til europæiske markeder med servicepas

05. juli 2016

Nemmere adgang til de europæiske markeder. Det er formålet med et nyt initiativ fra EU-Kommissionen. Målgruppen er bl.a. virksomheder i rådgivningsbranchen og byggeriet.

Høringssvar: Eksempelsamling, brand, industri- og lagerbygninger

21. juni 2016

FRI's brandnetværk har afleveret et 50-siders langt høringssvar til Trafik- og Byggestyrelsens udkast om brandsikring af industri- og lagerbygninger.

Høringssvar: Radikale ændringer på el-installationer og elektrisk materiel

13. januar 2016

Sikkerhedsstyrelsen varsler store ændringer på el-installationsområdet med overgang til europæiske standarder.

Høringssvar: Byggesagsbehandling, brand og byggeskadeforsikring

25. november 2015

FRI har afleveret høringssvar og er grundlæggende positiv over for at privatisere byggesagsbehandlingen. Høringssvaret udtrykker dog også en række bekymringer, og FRI opfordrer til, at vi gerne vil være med til at udforme den n...

Nyt høringssvar til gennemførelsesforordningen om oprettelse af ESPD

01. oktober 2015

FRI har tidligere på året sendt to høringssvar om ESPD formularen. I sidste uge sendte FRI – igen sammen med DI og DANSKE ARK - høringssvar til gennemførelsesforordningen af ESPD’en.

Udbudsloven: Fælles henvendelse om en teknisk ændring af udkast til den nye danske udbudslov

22. september 2015

En bred kreds af medlemmerne i Udbudslovsudvalget har kontaktet departementschef Michael Dithmer, Erhvervs- og Vækstministeriet, og opfordret til en teknisk ændring af udkast til udbudsloven.

Høringssvar: Bekendtgørelse om brandsyn

03. september 2015

FRI har indsendt høringssvar til Beredskabsstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse om brandsyn.

Høringssvar: Nøgletallenes afskaffelse

11. juni 2015

FRI har sammen med DI Byg afleveret høringssvar på forslaget om afskaffelse af kravet om nøgletal.

Høringssvar: Bygningsreglement 2015

20. marts 2015

Kravene til energiforbruget i bygninger skærpes i det nye bygningsreglement. Det og andre ændringer har FRI afleveret et omfattende høringssvar på. Generelt er der tilfredshed med ændringerne, men der er bestemt også tidsler, s...