Høringssvar

Høringssvar: Radikale ændringer på el-installationer og elektrisk materiel

13. januar 2016

Sikkerhedsstyrelsen varsler store ændringer på el-installationsområdet med overgang til europæiske standarder.

Høringssvar: Byggesagsbehandling, brand og byggeskadeforsikring

25. november 2015

FRI har afleveret høringssvar og er grundlæggende positiv over for at privatisere byggesagsbehandlingen. Høringssvaret udtrykker dog også en række bekymringer, og FRI opfordrer til, at vi gerne vil være med til at udforme den n...

Nyt høringssvar til gennemførelsesforordningen om oprettelse af ESPD

01. oktober 2015

FRI har tidligere på året sendt to høringssvar om ESPD formularen. I sidste uge sendte FRI – igen sammen med DI og DANSKE ARK - høringssvar til gennemførelsesforordningen af ESPD’en.

Høringssvar: Bekendtgørelse om brandsyn

03. september 2015

FRI har indsendt høringssvar til Beredskabsstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse om brandsyn.

Høringssvar: Nøgletallenes afskaffelse

11. juni 2015

FRI har sammen med DI Byg afleveret høringssvar på forslaget om afskaffelse af kravet om nøgletal.

Høringssvar: Bygningsreglement 2015

20. marts 2015

Kravene til energiforbruget i bygninger skærpes i det nye bygningsreglement. Det og andre ændringer har FRI afleveret et omfattende høringssvar på. Generelt er der tilfredshed med ændringerne, men der er bestemt også tidsler, s...

Høringssvar: Kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

20. marts 2015

FRI anbefaler i høringssvaret, at formuleringen om, at faldet på nye vandløbsstrækninger ikke må overstige 10%, helt skal udgå.

Høringssvar: Medfinansiering af projekter vedr. tag- og overfladevand.

11. december 2014

FRI finder det i høringssvaret væsentligt, at vandsektorloven og den reviderede medfinansieringsbekendtgørelse ikke forringer mulighederne for at samtænke kommunal udvikling og investeringer i vandhåndtering og klimatilpasning.

Høringssvar: Ny elsikkerhedslov

27. november 2014

Sikkerhedsstyrelsen har sendt et forslag til en ny elsikkerhedslov i høring. Forslaget består bl.a. i, at man i højere grad vil henvise til europæiske standarder. Læs FRI´s høringssvar.

Høringssvar: Eksempelsamling - brandsikring af høje bygninger

24. november 2014

Energistyrelsen har udarbejdet et udkast til et nyt afsnit til den eksisterende eksempelsamling om brandsikring af byggeri.