Høringssvar

Høringssvar: Elforsyningslov

13. marts 2014

FRI har afgivet høringssvar til ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk.

Høringssvar: Klimalov

07. marts 2014

FRI har afgivet høringssvar til regeringens forslag til en ny klimalov. I høringssvaret forholder FRI sig bl.a. kritisk til, hvordan det nye Klimaråds arbejde vil adskille sig fra det Miljøøkonomiske Råds, ligesom FRI anbefaler...

Høringssvar: BedreBolig-rådgiveren vejledning

15. januar 2014

FRI giver gedigne klø til høringsforslaget af BedreBolig-vejledningen, en ordning der er afsat 45 mio. kr. til, så private boligejere vil energirenovere.

Høringssvar: Danmarks Eksportråds virke

18. december 2013

FRI, DANSKE ARK og Dansk Byggeri har afgivet fælles høringssvar om ændring af visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke. Lovforslaget fjerner erhvervslivets tætte kontakt med ministeren og lægger meget ansvar over i minister...

Høringssvar: Grøn Boligkontrakt

12. december 2013

FRI vurderer, at ordningen mangler reelt indhold og frygter, at der ikke er efterspørgsel, samt at ordningen ikke består af meget andet end markedsføring.

Høringssvar: Implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv

11. december 2013

FRI har i høringssvaret påpeget et potentielt lovoverlap med den eksisterende EMO-ordning for energimærkning af bygninger.

Høringssvar: BR10 – byggesagsbehandling og parkering

14. november 2013

FRI og DANSKE ARK's fælles høringssvar er i udgangspunktet enige i forslaget om, at byggesagsbehandlingen skal betales ud fra den tid, der bruges. Men påpeger det problematiske i, at bygherren ikke på forhånd kender omkostninge...

Høringssvar: Digital mangelinformation

31. oktober 2013

FRI har afgivet høringssvar til bips' kommende publikation om 'Digital mangelinformation', der erstatter to tidligere bips-publikationer (C207 og U104).

Høringssvar: Lov om erhvervsfremme

24. oktober 2013

FRI peger i høringssvaret på det problematiske i, at regioner bliver ligestillet med kommuner ift. udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Dette kan føre til opbygning af unødvendige kompetencer i regionerne og k...

Høringssvar: Kollektive forsyningsselskaber

17. oktober 2013

FRI har afgivet et kort høringssvar om godkendelse af projekter for kollektive forsyningsselskaber. Høringen omhandler ændring af projektbekendtgørelsen ifm. diskonteringsrenten.