Høringssvar

Høringssvar: Fremme af energibesparelser – Grøn Boligkontrakt

15. august 2013

I høringssvaret advarer FRI bl.a. mod administrativt tunge ordninger, da særligt små virksomheder også skal kunne levere. Derudover giver boligejernes betalingsevne/-vilje ikke plads til et stort set-up.

Høringssvar: Trykudstyrsdirektivet

31. juli 2013

FRI's høringssvar foreslår, at direktivforslaget ikke bør implementeres i sin nuværende form. Det giver ikke øget sikkerhed, men forøger omkostningerne.

Høringssvar: Offshoresikkerhedsloven

19. juni 2013

Energistyrelsens høring omhandler primært formalia vedr. implementering af EU-direktiver i særskilte bekendtgørelser under offshoresikkerhedsloven. FRI's høringssvar kommenterer nogle af de uhensigtsmæssigheder der bl.a. er ved...

Høringssvar: Vejl. om kvalitet, OPP og totaløkonomi i off. byggeri

30. maj 2013

I høringssvaret til Bygningsstyrelsen om 'Vejledning om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri', giver FRI en markant kritik, fordi udkastet ikke formår at give vejledning til bygherren.

Høringssvar: Nationalt anneks til hhv. Eurocode 0 og 7

29. maj 2013

FRI's høringskommentarer er taget med i revisionen, der blandt andet har medført, at der indføres et ekstra lasttilfælde samt en faktor i det nationale anneks til Eurocode 0.

Høringssvar: Ændring i bek. vedr. Klagenævn for Udbud

23. maj 2013

FRI og DI har afsendt høringssvar, og finder det dybt problematisk at vilkårene ændres, så det i praksis bliver umuligt at klage over et udbud.

Høringssvar: Håndhævelsesloven

31. januar 2013

DI og FRI har udarbejdet et fælles høringssvar, hvor de nye tiltag med henblik på at forhindre indbringelse af klager over udbud for Klagenævnet for Udbud kritiseres i stærke vendinger.

Høringssvar: Cuneco informationsniveauer

11. januar 2013

FRI er i sit høringssvar meget positive over tankerne bag informationsniveauerne og de muligheder, det giver for faktisk at beskrive, hvad der skal leveres. FRI opfordrer dog til en dialog om at synliggøre synergien med FRI's y...

Høringssvar: Ændring af VVM-direktivet

19. december 2012

Høringsforslaget åbner op for nationale autorisationsordninger, så det kun er godkendte eksperter, der kan foretage miljørapporter. FRI har i høringssvaret lagt vægt på, at det er en alvorlig begrænsning og et fordyrende elemen...

Høringssvar: Fri anvendelse af kortdata

19. december 2012

Kort- & Matrikelstyrelsen har sendt udmøntningsbekendtgørelsen om specifikke grunddata, der stilles frit til rådighed, i høring. FRI er tilfreds med de nævnte grunddata og opfordrer til, at alle miljødata gøres tilgængelige.