Høringssvar

Høringssvar: Digital mangelinformation

31. oktober 2013

FRI har afgivet høringssvar til bips' kommende publikation om 'Digital mangelinformation', der erstatter to tidligere bips-publikationer (C207 og U104).

Høringssvar: Lov om erhvervsfremme

24. oktober 2013

FRI peger i høringssvaret på det problematiske i, at regioner bliver ligestillet med kommuner ift. udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Dette kan føre til opbygning af unødvendige kompetencer i regionerne og k...

Høringssvar: Kollektive forsyningsselskaber

17. oktober 2013

FRI har afgivet et kort høringssvar om godkendelse af projekter for kollektive forsyningsselskaber. Høringen omhandler ændring af projektbekendtgørelsen ifm. diskonteringsrenten.

Høringssvar: Spildevandstilladelser m.m.

26. september 2013

FRI har afgivet høringssvar til udkast til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. Høringssvaret indeholder bl.a. ændringsforslag til, hvornår vedtægter for spildevandslav skal tinglyses samt en række forslag og bemærkning...

Høringssvar: Fremme af energibesparelser – Grøn Boligkontrakt

15. august 2013

I høringssvaret advarer FRI bl.a. mod administrativt tunge ordninger, da særligt små virksomheder også skal kunne levere. Derudover giver boligejernes betalingsevne/-vilje ikke plads til et stort set-up.

Høringssvar: Trykudstyrsdirektivet

31. juli 2013

FRI's høringssvar foreslår, at direktivforslaget ikke bør implementeres i sin nuværende form. Det giver ikke øget sikkerhed, men forøger omkostningerne.

Høringssvar: Offshoresikkerhedsloven

19. juni 2013

Energistyrelsens høring omhandler primært formalia vedr. implementering af EU-direktiver i særskilte bekendtgørelser under offshoresikkerhedsloven. FRI's høringssvar kommenterer nogle af de uhensigtsmæssigheder der bl.a. er ved...

Høringssvar: Vejl. om kvalitet, OPP og totaløkonomi i off. byggeri

30. maj 2013

I høringssvaret til Bygningsstyrelsen om 'Vejledning om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri', giver FRI en markant kritik, fordi udkastet ikke formår at give vejledning til bygherren.

Høringssvar: Nationalt anneks til hhv. Eurocode 0 og 7

29. maj 2013

FRI's høringskommentarer er taget med i revisionen, der blandt andet har medført, at der indføres et ekstra lasttilfælde samt en faktor i det nationale anneks til Eurocode 0.

Høringssvar: Ændring i bek. vedr. Klagenævn for Udbud

23. maj 2013

FRI og DI har afsendt høringssvar, og finder det dybt problematisk at vilkårene ændres, så det i praksis bliver umuligt at klage over et udbud.