Udsigt Fra Panum

Leder: Kan rammeaftaler gøre mere skade end gavn?

Leder, FRI Nyhedsmail uge 24 2016

Uge 24 2016

I sidste uge fik jeg en opringning fra Lyngkilde (en FRI-virksomhed med kontorer i Næstved og Køge). Det var for at sikre, at vi i FRI var opmærksomme på Københavns Kommunes netop forhåndsannoncerede udbud af en rammeaftale om strategiske partnerskaber på kommunens byggeopgaver.

Rammeaftalen består af to delkontrakter. Den ene vedrører kommunens nybyggeri og renoveringsopgaver under Børne- og Ungdomsforvaltningen, den anden vedrører kommunens øvrige byggeopgaver. På hver delkontrakt vælges blot én leverandør (eller konsortium). De to vindere får hver en 4-årig samarbejdsaftale, der skal omfatte planlægning, projektering og udførelse af byggeprojekter i kommunen. Den samlede værdi af de to kontrakter, over fire år, estimeres til 2,9 mia. kr. Aftalerne omfatter ikke infrastruktur. De omfatter heller ikke bygherrerådgivning.

Men, med blot to leverandører samlet, og blot én leverandør på hver delkontrakt (der som sagt skal rumme alle faser af et byggeri, fra planlægning og projektering til udførelse), risikerer Københavns Kommune at opnå det modsatte af, hvad de ønsker. Kommunen ønsker at forenkle sin håndtering af byggesager, de ønsker at effektivisere gennem tættere samarbejder, og de ønsker de positive spin-off’s af gentagne samarbejder.

Men, reelt skaber de en konstruktion, som vil blive ekstrem kompleks fra byggesag til byggesag og en konstruktion, hvor kommunen over en 4-årig periode afskærer sig selv fra at konkurrenceudsætte værdi, kvalitet og pris i forbindelse med nybyggeri og renovering. Det bliver så restriktivt, at kommunen ikke får det bedste hold til opgaven.

Rammeaftaler i den størrelsesorden vil være for store for mange virksomheder at byde på. Derfor risikerer der allerede tidligt at være en begrænset konkurrence. Og konkurrencen forsvinder derefter helt over de næste fire år. For rådgivende ingeniører og arkitekter skaber det en anden type vanskeligheder.

Nu vil man (med mindre det ændres i den endelige udbudsbekendtgørelse) skulle gennem en entreprenørvirksomhed for at blive rådgiver eller projekterende på de kommunale opgaver. Igen vil det begrænse konkurrencen på pris, på idéer, på kvalitet og på værdi. Det er ikke smart. 

I FRI vil vi forfølge aftalen hos både Københavns Kommunes embedsmænd og politikere. For det første for at få afdækket, hvordan det faktisk ser ud. Er perspektiverne så dystre, som jeg lige har ridset dem op? Eller er jeg lidt for sortseende? For det andet, for at få det ændret – eller som minimum få konsekvenserne for virksomhederne og kommunen selv gjort klart for politikerne. Det er en sag, hvor vi gør fælles front med Danske Arkitektvirksomheder. 

Jeg vil skrive i FRI Nyhedsmail, når der er yderligere udvikling i sagen. Og så vil jeg sige tak for de henvendelser, der er kommet om netop denne rammeaftale. Det styrker vores arbejde, når jeg ved, at vi har branchens virksomheder bag os. Det er i arbejdet med at skabe bedre vilkår for branchens virksomheder, at FRI gør en forskel.

Henrik Garver